Petras

Petras Lisauskas 
Watsu SPA specialistas
Alytus / Vilnius, praktikuoja nuo 2011 m.


watsu@petraslisauskas.lt

(laikinai išvykęs iš Lietuvos, Watsu sesijų neteikia)