Praktika

Kaip tampama Watsu® praktiku
Į WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association – Pasaulinės kūno terapijos vandenyje asociacijos) registrą įtraukiami leidimai kūno terapijos vandenyje kursams, programoms, paslaugų teikėjams, specialistams (praktikams) ir instruktoriams (mokytojams). WABA taip pat leidžia mokymo institucijoms pačioms pasiūlyti savo mokymo programas.
Pasauliniai reikalavimai Watsu® praktikams, norintiems patekti į Registrą
Pastaba: bet kurios mūsų programos progresas priklauso nuo sėkmingo kiekvieno etapo įgyvendinimo. Prieš pereinant į kitą lygį daugeliui studentų naudinga pakartoti kursą (už sumažintą kainą), vertinama stebint prižiūrėtojui, gali būti paskiriamos papildomos praktikos sesijos. Instruktoriai pažymi, kokie žingsniai reikalingi. Šie patikrinimai ir priežiūra paprastai neprailgina visos studento programos.

Pradžia
 • Basic Watsu (16 valandų)
Pirmas žingsnis – A lygis
 • Watsu 1 ir Watsu 2 kursai (100 valandų)
 • 20 praktikos sesijų
 • Kompetencijos įvertinimas stebint instruktoriui/ mokytojui ar per Watsu 2 patikrinimą (supervision)
Antras žingsnis – B lygis
 • Watsu 3 kursas (50 valandų)
 • Papildomai prie A lygio kursų, išklausius mažiausiai 200 valandų WABA Kūno terapijos vandenyje kurso.
 • Galiojantis Pirmosios pagalbos sertifikatas.
 • Patirti 10 sesijų iš profesionalų (prieš, per ar po A ir B lygio kursų)
Trečias žingsnis – C lygis
 • Shiatsu ir/arba Tantsu kursai (100 valandų)
 • Anatomijos/ fiziologijos kursai (100 valandų)
 • Papildomi WABA Kūno terapijos kursai ir patikrinimai, iš viso 520 valandų.
Licencijuotas profesionalas Praktikas (Practitioner) Profesionalai, turintys galiojančią licenziją dirbti ir išklausę mažiausiai 50 valandų Shiatsu (ar jį atitinkantį) kursą ir sėkmingai užbaigę A+B lygius, gali pridėti Watsu kaip papildomą paslaugą prie jau teikiamų. Nebaigę Shiatsu kurso, bet turintys pakankamai kūno terapijos žinių, gali mokytis Shiatsu tęstinėse studijose.
Licencijuotas profesionalas SPA specialistas (SPA Provider) Profesionalai, dirbantys SPA centruose, klinikose ar sporto klubuose ir kt., sėkmingai užbaigę A lygį, gali rengti Watsu sesijas klientams savo darbo vietoje pagal sutartį.

The Worldwide Aquatic Bodyworker’s Association (WABA)

watsu