Waba įvertinimas

Mūsų mokytoja, Watsu puoselėtoja Jurgita Švedienė yra išrinkta WABA Europos Etikos komiteto nare 2017-2021 m.

Ištrauka iš WABA Direktorių tarybos rašto:

“…As a member of this committee, you will bring integrity
and stability to the ever needed discussion around Professional Ethics…”.

* WABA – worldwide aquatic bodywork association.

Iliustr. Marija Smirnovaitė

 

 

Waba įvertinimas